Akreditācija

  1. Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs.

  2. Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz ar savu parakstu apliecinātas pasu vai dzimšanas apliecības gaismas kopijas tiem Olimpiādes dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē.

  3. Pašvaldības komandas vadītājam, pirms aizsargājamu personas datu iesniegšanas Akreditācijas komisijai, Sekretariātam vai ievadīšanas pieteikuma elektroniskajā formā, jāsaņem attiecīgā Olimpiādes dalībnieka kandidāta piekrišana personas datu apstrādei sakarā ar kandidēšanu dalībai un dalību Olimpiādē.

  4. Personas datu aizsardzības nolūkos, personu apliecinošo dokumentu kopijas pēc komandas vadītāja pieprasījuma tiks atgrieztas Olimpiādes pēdējā dienā 2019.gada 7.jūlijā. Gadījumā, ja personu apliecinošo dokumentu kopijas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas.

  5. Akreditācijas komisijas darba laiks:
    •Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, no 2019.gada 25.jūnija-3.jūlijam plkst.10:00 – 16:00, iepriekš piesakoties pa tel:67969782;

    •Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, Kronvalda ielā 24, 2019.gada 4.jūlijā no plkst.12:00 – 20:00.