Par Olimpiādi

 

Olimpiādes norises laiks - 2019.gada 5.-7.jūlijs.

VIII Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir valsts nozīmes pasākums.

Olimpiādes mērķis un uzdevumi

 1. 1. Olimpiādes mērķis ir radīt iespējas Latvijas jaunajiem sportistiem piedalīties kompleksās sporta sacensībās, kas organizētas, balstoties uz Olimpiskajiem pamatprincipiem.

 2. 2. Olimpiādes uzdevumi:

  > noskaidrot Latvijas jaunatnes labākos sportistus dažādos sporta veidos;
  > sekmēt sporta attīstību Latvijas reģionos / pašvaldībās;
  > veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju iesaistīšanos sporta aktivitātēs;
  > motivēt pašvaldības atbalstīt sportu;
  > veicināt augstus sasniegumus sportā;
  > Olimpiāde, kā atlases posms Eiropas Jaunatnes Olimpiādei, kas notiks Baku (Azerbaidžāna)

  2019.gadā jūlijā.

Kontakti

Sacensību sekretariāts

Latvijas Olimpiskā komiteja
Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67969781
Fakss: 67282123
e-pasts: