Pieteikumi

  1. 1. Olimpiādes komandu pieteikumi sporta spēļu veidos (pēc formas) jāiesniedz Olimpiādes Sekretariātā LOK, līdz 2019.gada 1.martam elektroniski skanētā veidā pa e-pastu – .

  2. 2. Olimpiādes vārdiskie pieteikumi sporta spēļu veidos, dalībai Olimpiādes sacensībās, jāiesūta Sekretariātam 20 dienas pirms atlases sacensību sākuma, bet ne vēlāk, kā līdz 2019.gada 26.aprīlim vai, ja atlases sacensības netiek rīkotas, līdz 2019.gada 14.jūnijam plkst.24:00, atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai Olimpiādes mājas lapā www.latvijasolimpiade.lv, sadaļā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2019 / pieteikumi.

  3. 3. Olimpiādes vārdiskie pieteikumi individuālajos sporta veidos, dalībai Olimpiādes sacensībām, jāiesūta Sekretariātam līdz 2019.gada 14.jūnijam plkst.24:00, atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai Olimpiādes mājas lapā www.latvijasolimpiade.lv, sadaļā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2019 / pieteikumi.

  4. 4. Ja dalībnieks individuālajos sporta veidos tiek pieteikts pēc vārdisko pieteikumu beigu termiņa 2019.gada 14.jūnija līdz 2019.gada 24.jūnijam plkst.24:00, tad par katru pieteikto dalībnieku Olimpiādes Sekretariātā tiek iemaksāti EUR100.

  5. 5. Ja dalībnieks individuālajos sporta veidos tiek pieteikts pēc 2019.gada 24.jūnija līdz 2019.gada 3.jūlijam plkst.24:00, tad par katru pieteikto dalībnieku Olimpiādes Sekretariātā tiek iemaksāti EUR300.

  6. 6. Pēc 2019.gada 3.jūlija pieteikt dalībniekus Olimpiādei nav iespējams.

  1. 7. Dalībniekus, saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas vadītājs.

  2. 8. Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta 2019.gada martā. Tām pašvaldībām, kuras pieteiks komandas atlases sacensībām sporta spēļu veidos, un tiks organizētas atlases sacensības, paroles tiks nosūtītas ne vēlāk, kā 10 dienas pirms atlases sacensību sākuma attiecīgā sporta veidā.

  3. 9. Pašvaldību komandas sporta spēļu veidos, kuras pēc izspēles kārtības izziņošanas vai izlozes uz atlases sacensībām veikšanas atsauc savu dalību, Olimpiādes Sekretariātā ir jāiemaksā EUR500, pretējā gadījumā pašvaldības komanda nevar veikt akreditāciju.