Logo

"Sporto visa klase" logotipu iespējams izmantot informatīviem mērķiem - pasākuma popularizēšanai un informācijas sniegšanai par "Sporto visa klase". Logotipu aizliegts izmantot komerciāliem mērķiem un/ vai kopā ar tādu komersantu, kas nav LOK vai Starptautiskās Olimpiskās komitejas partneri, logotipiem vai atsaucēm uz tiem.

SVK logo visās krāsās / drukas versija

2.KLASE

3.KLASE

4.KLASE

5.KLASE

6.KLASE