Visa šī mācību gada garumā sešas 3.klases no Daugavpils, Ventspils, Liepājas, Valmieras, Jelgavas un Rīgas sportoja piecas reizes nedēļā.

Nometne Olimpiskā centra "Ventspils" stadionā tika atklāta 2.jūnijā un tajā piedalījās Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš, Rīgas Hanzas vidusskolas 3.a klases skolēni, viņu skolotāji, vecāki, kā arī nometnes vadītāja Jolanta Dukure. 

Projekta “Sporto visa klase” mērķis ir uzlabot skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju, nodrošināt nepieciešamās fiziskās slodzes apjomu un noteikt nepieciešamo finanšu resursu apjomu projekta īstenošanai vienai klasei mācību gada laikā. Iegūt objektīvus datus par iesaistīto skolnieku fizisko attīstību un stāju, tādejādi novērtējot projekta lietderību, kā arī noskaidrot iesaistīto pašvaldību, sporta pedagogu, bērnu un viņu vecāku viedokli par projektu un tā norises veidu un formu.

Nometnes laikā plānots, ka bērni aktīvi sportos Olimpiskā centra "Ventspils" sporta bāzēs, apmeklēs Jaunrades namu ar planetāriju un observatoriju, Ūdens Piedzīvojumu parku, Piedzīvojumu parku un dosies izbraucienā ar ekskursiju kuģīti "Hercogs Jēkabs".

Nometnes laikā kopā ar bērniem sportiskās aktivitātēs iesaistīsies basketbola treneris Dāvis Čoders, soļotājs Arnis Rumbenieks, futbola kluba "Ventspils" futbolisti u.c.

Katras dienas beigās dalībnieki rakstīs savu sasniegumu grāmatu, kurā tiks ietvertas dienā iegūtās prasmes un iemaņas, dienas spilgtākais notikums, labie darbi, kā arī atzīmes par fiziskajām aktivitātēm visas dienas garumā. Sasniegumu grāmata ir lielisks līdzeklis, lai dalībnieki un nometnes vadītāji noslēgumā varētu analizēt rezultātus, kā arī vecākiem dot priekšstatu par viņu bērna panākumiem nometnē. Sasniegumu grāmatu sagatavojis Vidzemes Olimpiskais centrs (VOC), bet izdevusi Latvijas Olimpiskā komiteja.