Ievadseminārā klātesošos uzrunāja LOK ģenerālsekretārs un projekta idejas autors [olympian id="406" name="Žoržs Tikmers"], kurš akcentēja, ka projekts “Sporto visa klase” ir kļuvis par nozīmīgu Latvijas mēroga pasākumu, kurā vēlas iesaistīties ar vien vairāk interesentu. “Projektu pozitīvi ir novērtējuši ne tikai bērni, kuri sporto piecas reizes nedēļā, bet arī viņu vecāki, pedagogi, izglītības iestāžu un pašvaldību vadītāji. Programmā arī uz nākamo gadu tiek aicinātas iesaistīties 2. un 3.klases. Esam konstatējuši, ka agrāk uzsākot šo programmu, tas dos lielāku ieguldījumu skolēnu fiziskajā attīstībā, veselības uzlabošanā, klases kolektīva sadarbības un prasmes pilnveidošanā.”

Pieteikšanās dalībai programmā nākamajā mācību gadā turpinās un pašvaldību apstiprinātus pieteikumus no izglītības iestādēm LOK gaidīs līdz 2019.gada 17.maijam

Šīsdienas projekta ievadseminārā klātesošie interesenti tika iepazīstināti ar programmas “Sporto visa klase” ideju un mērķi, norises kārtību, pieteikšanās secību, iesniedzamajiem dokumentiem un vienoto identitāti, kā arī tika sniegta informācija par projekta atklāšanas ceremoniju un plānotajām reģionālajām sacensībām.

2019./2020.mācību gadā programmā “Sporto visa klase” ir aicinātas pieteikties 2. un 3.klases no visas Latvijas.

Programma paredz iesaistīto skolu 3., 4. 5. un 6.klašu skolēniem katru nedēļu nodrošināt papildus trīs fakultatīvās sporta nodarbības, kas notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu. Savukārt 2.klasēm nodarbības programmas ietvaros notiks ar LSPA izstrādātu metodisko materiālu, kas paredz vecuma grupai atbilstošas fiziskās aktivitātes.

Programmas “Sporto visa klase” 2.klasēm paredz 3 fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā:

  • vispārējā fiziskā sagatavotība;
  • spēles un rotaļas;
  • peldēšana vai sporta nodarbība svaigā gaisā vai nodarbība džudo.

Programmas “Sporto visa klase” 3.klasēm paredz 3 fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā:

  • vispārējā fiziskā sagatavotība;
  • futbola iemaņu apguve;
  • peldēšana vai sporta nodarbība svaigā gaisā vai nodarbība džudo.

Programmas “Sporto visa klase” 4.-6.klasei paredz 3 fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā:

  • vispārējā fiziskā sagatavotība;
  • futbola iemaņu apguve;
  • peldēšana vai sporta nodarbība svaigā gaisā.

Programmas mērķis ir palielināt projektā iesaistīto izglītības iestāžu, klašu un audzēkņu skaitu, izstrādājot projekta metodiskās programmas 2. – 6.klašu grupām un mērķtiecīgi uzlabot visu klases skolēnu fizisko sagatavotību, stāju, dodot motivāciju nodarboties ar sportu, kā arī vērtēt skolēnu sekmes mācībās.

Pašvaldību apstiprinātus pieteikumus no izglītības iestādēm LOK jāiesniedz līdz 2019.gada 17.maijam, nosūtot to uz e-pastu [email protected]. Ar programmas “Sporto visa klase” nolikumu, pieteikuma iesniegšanas kārtību un citu informāciju ir iespējams iepazīties mājaslapā internetā https://sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/pieteikties.

Programmu organizē LOK sadarbībā ar “Olimpisko Solidaritāti”, pašvaldībām un Latvijas Futbola federāciju, to atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, LOK ģenerālsponsors “Latvijas Mobilais Telefons”, sporta preču veikals tīkls SIA “Sportland”, holdinga kompānija “LNK Group” un SIA “E.Gulbja Laboratorija”.