projekta noteikumi

5. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

5.2. Projekta pieteikumu, kas saskaņots ar Pašvaldību, iesniedz Izglītības iestādes vadītājs, apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu. Pieteikums PDF formātā jāiesniedz elektroniski līdz 2022.gada 16.septembra plkst.17.00, nosūtot to uz e-pastu [email protected], oriģinālu saglabājot Izglītības iestādes lietvedībā un nodrošinot iespēju to pēc nepieciešamības uzrādīt LOK pārstāvim.

5.3. Projektam pieteikties var 2022./2023.mācību gada 2. un 3.klases, kā arī atkārtoti pieteikums jāiesniedz projektā līdz šim esošajām 3., 4., 5. un 6.klasēm.

5.4. Iesniedzamie dokumenti:

    5.2.1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1

2.klase

3.klase

4.klase

5.klase

6.klase

    5.2.2. Skolēnu saraksts (pielikums Nr.2)

2.klase

3.klase

4.klase

5.klase

6.klase


6. ATTEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Ja Izglītības iestāde iesniedz Projekta atteikumu 3., 4., 5. un 6.klašu grupā, Projekta atteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Atteikums PDF formātā jāiesniedz elektroniski līdz 2022.gada 16.septembra plkst.17.00, nosūtot to uz e-pastu [email protected], oriģinālu saglabājot Izglītības iestādes lietvedībā un nodrošināt iespēju to pēc nepieciešamības uzrādīt LOK pārstāvim.

6.2. Iesniedzamie dokumenti:

            6.2.1. Atteikuma forma (pielikums Nr.5) šeit


NB! Informācija ir nosūtīta visiem pedagogiem, kuru e-pasta adreses ir LOK rīcībā (daudzi e-pasti netika piegādāti tehnisku vai citu iemeslu dēļ).

Jautājumiem - Lilita Mitrofanova, Projektu vadītāja +371 28622447, [email protected]