Aizvadītā gada 7. decembrī publiskotais dokumenta projekts pēc pieņemšanas Valdībā vēlāk noteiks Latvijas sporta politikas plānošanu un attīstību turpmākajiem septiņiem gadiem.

Lai nodrošinātu nepieciešamo diskusiju un viedokļu apmaiņu, LSFP un LOK nodeva dokumentu vispirms izskatīšanai sporta veidu federācijām. Vēlāk LSFP savus biedrus bija aicinājusi uz tiešsaistes diskusiju 30. decembrī, tajā piedaloties vairāk nekā 50 federāciju un citu sportā iesaistīto organizāciju pārstāvjiem, savukārt LOK rīkoja divas ekspertu grupu diskusijas par Pamatnostādņu rīcības virzieniem.

“Mūsu mērķis – radīt ambiciozu, sev – sporta nozarē iesaistītajiem – un ne mazāk svarīgi – arī plašākai sabiedrībai – saprotamu dokumentu ar skaidri definētiem mērķiem un tiem attiecīgi pakārtoties, ar izmērāmiem sasniedzamajiem rezultātiem,” uzsver LSFP prezidents Einars Fogelis. Kā akcentēja E. Fogelis, tieši tādēļ dokumentā lielā mērā pārskatīti secīgi plānotie rīcības virzienu akcenti un to atbilstība mērķiem, vērtēti rezultatīvie rādītāji, mainīta izteiksme no "veicināt" un "sekmēt" uz darbu izpildi un fiksētu rezultātu. 

“Atzinīgi vērtējot IZM darba grupā sagatavoto Sporta politikas pamatnostādņu projektu, kopīgi ar Olimpisko sporta veidu federāciju pārstāvjiem un ekspertiem esam snieguši vairākus papildinājumus un ieteikumus”, atzīst LOK prezidents Žoržs Tikmers. “Sporta politikas pamatnostādnes noteiks sporta nozares attīstību nākamajiem septiņiem gadiem un esmu pārliecināts, ka sporta organizācijas kopīgā darbā ar IZM nodrošinās kvalitatīva dokumenta sagatavošanu.”

LSFP un LOK rosina dokumentu papildināt ar vairāk kā 50 priekšlikumiem, no kuriem būtiskākie ir: vairāk fiziski aktīvu cilvēku veselākai Latvijai – sports dzīves kvalitātei ar misiju: izveidot godīgu, uz sistēmisku attīstību vērstu sporta nozares pārvaldes un finansēšanas sistēmu kā pamatu sporta politikas realizēšanai; un precizētiem mērķiem: (1) efektīva un pārskatāma sporta jomas pārvalde, (2) fizisko aktivitāšu pieejamība visiem Latvijas iedzīvotājiem mūža garumā, sekmējot sporta infrastruktūras attīstību un pieejamību, (3) veselīgs dzīvesveids, veicinot visu iedzīvotāju fizisko aktivitāti, (4) sports izcilībai un konkurētspējīga vide augstu sasniegumu sporta attīstībai inovatīvu tehnoloģiju, inventāra, metodes un paņēmienu jomā, (5) sports kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs.

Valdībā dokumentu plānots pieņemt līdz šā gada maijam.

Par Latvijas Sporta federāciju padomi

Latvijas Sporta federāciju padome ir plašākā sporta organizāciju pārstāvniecība Latvijā, apvienojot 94 sporta federācijas, kuras pārstāv 148 atzītos sporta veidus, 1915 kolektīvos biedrus ar vairāk nekā 120 tūkstošiem dalībnieku. Tajā skaitā – sporta klubus, sporta skolas, augstskolas, pašvaldības, sporta centrus.

Par LOK

Latvijas Olimpiskā komiteja ir nozīmīgākā sporta organizācija Latvijā, kura apvieno Olimpiskās sporta veidu federācijas un tās galvenais uzdevums ir nodrošināt Latvijas pārstāvniecību Starptautiskajā Olimpiskajā kustībā un Latvijas sportistu un komandu piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, bet ne tikai. Ievērojot Olimpiskās kustības principus, LOK uzdevums ir attīstīt sportu, sporta izglītību un sporta nozari Latvijā kopumā, kā arī panākt godīgas spēles (fair play) principu, sporta ētikas normu un antidopinga politikas ievērošanu sportā Latvijā.