Šodien Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas sēdē tika apstiprinātas Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sportistu atbalsta pamatnostādnes nākošajam Olimpiskajam ciklam un  LOK 2022.gada budžets 1.lasījumā.

LOK prezidents Žoržs Tikmers uzsver: ”Pieņemtās LOV sportistu atbalsta pamatnostādnes iesāks jaunos Olimpiskos ciklus, ņemot vērā LOK Vīzijas 2030 mērķi “50+50”, jo Olimpiskās spēles ir olimpisko sporta veidu  sportistu  sasniegumu galvenā mēraukla. apliecinot  izcilību.  Jaunā kārtība paredz – sākot ar 2002.gadu LOV Zelta, Sudraba un Bronzas sastāvos atbalstīt ne mazāk kā 200 sportistus 29 sporta veidos, šim mērķim paredzot 3,2 miljonus eiro novirzot.  Salīdzinoši  - 2021. gadā tie bija 156 sportisti 22 sporta veidos, kuru atbalstam tika novirzīti 2,8 miljoni euro.”

Pamatnostādnes tiek attiecinātas uz Olimpisko ciklu, un to ietvaros 29 federācijām katrai tiek noteiktas piekrītošas kvotas.  Kvotu apjoma noteikšanā tiek saglabāts to sadales princips, ņemot vērā sporta veidu sportistu sasniegumus.  Savukārt finansējuma  apmērs federācijai  šim mērķim tiek noteikts, summējot piekrītošo  kvotu skaitu.

LOK Izpildkomiteja arī akceptēja organizācijas budžeta prioritātes, kas tiek ievērotas, veidojot 2022.gada budžetu. Tās paredz vismaz 5% finansējuma kāpumu valsts piešķirto līdzekļu sadaļā attiecībā pret šo gadu, nākošajā gadā sasniedzot kopējo budžetu  11, 593 miljonu eiro apmērā. Ieņēmumu palielinājumu veido  papildus piešķirtais valsts budžeta finansējums valsts apakšprogrammā “Augsto sasniegumu sports”, sniedzot atbalstu  Beijing2022 (Pekina) sagatavošanai un LOV  darbības nodrošināšanai. Papildus ieņēmumus organizācijas budžetā ir nodrošinājusi arī  jaunu LOK sadarbības partneru piesaiste un noslēgtie sadarbības līgumi.

LOK Finanšu dienesta vadītāja Aija Buša: ” Latvijas Olimpiskā komiteja turpina iesākto finansiālās disciplīnas virzienu,  un 2022.gada budžets tiek veidots kā  stabils un prognozējams bezdeficīta budžets, nosakot prioritātes, rezultatīvos rādītājus un sasniedzamus mērķus.”

Kā budžeta prioritātes tika noteiktas: LOV sportistu sagatavošanās programmu nodrošinājums; Olimpiskās kustības jaunatnes programmu (dalība Eiropas jaunatnes ziemas Olimpiskajās spēlēs Vuokatti 2021 un Banska Bistrica 2022; “Olimpiskais Drafts”) atbalsts; Olimpiskās izglītības programmas (LOK 100gade; jauniešu nometņu programma “Personības akadēmija” projekta “Sporto visa klase” ietvaros, duālas karjeras iespējas augstas klases sportistiem un “Vienas pieturas aģentūras” līguma pilnveidošana saistībā ar Valsts kontroles ieteikumiem.

Minētās programmas tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar 38 Olimpisko sporta veidu federācijām. Kā zināms, LOK  budžeta ieņēmumu sadaļu veido Valsts budžeta līdzekļi, Starptautiskās Olimpiskās komitejas finansējums un citi ieņēmumi.

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta Institucionālie partneri: LR Izglītības un zinātnes ministrija, AS “Latvijas Valsts meži” un SOK Olimpiskā solidaritāte; Zelta partneri: AS “LNK Industries” un mazumtirdzniecības tīkls “Rimi Latvia”; Informatīvie partneri: AS “Radio SWH” un SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”.

prezentācija